Başkentin teknokentlerinden güç birliği

Başkentin teknokentlerinden güç birliği

Ankara’da bulunan altı teknoloji geliştirme bölgesi, başkentin bilişim ve teknoloji potansiyelini geliştirmek için işbirliğine gidiyor.

Kategori:Haber

Yayımlanma:


Ankara’da bulunan altı teknoloji geliştirme bölgesi, başkentin bilişim ve teknoloji potansiyelini geliştirmek için işbirliğine gidiyor.

Ankara’da faaliyet yürüten Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ANKUTEK), Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknokent ve ODTÜ Teknokent ile henüz kurulum aşamasında olan Ankara Sanayi Odası Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ASO Teknopark) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkentin teknokentlerini güç birliğine götüren protokolün detaylarını ANKUTEK Genel Müdürü Ayhan Özer anlattı.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin temel amaçlarının üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve kurumsal yapı altında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının yürütülmesi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Özer, fikir bazında başlayan çalışmaların projeye dönüşmesi, projenin sanayici ile buluşması ve son olarak ticarileşmesi sürecinde teknoloji geliştirme bölgelerinin önemine değindi.

Türkiye’de 32 tane teknoloji geliştirme bölgesinin faaliyet halinde olduğunu ve bunlardan beş tanesinin Ankara’da bulunduğunu belirten Özer, işbirliğinin amaçlarını “Ankara’nın bu potansiyelini sinerjiye dönüştürüp daha fazla katma değer yaratacak yatırımları çekmek ve dünya çapındaki firmaların Ankara’ya gelmesini sağlayarak başkenti bir çekim merkezi haline getirmek” şeklinde özetledi.

2001 yılında çıkan kanun ile kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin aynı mevzuata tabii olduğunu ancak çalışma alanlarında farklılıklar olduğunu söyleyen Özer, imkânların birleştirilmesi ve bir takım alanlarda beraber hareket edilmesi için planlanan işbirliğinin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiği bilgisini verdi.

ANKUTEK müdürünün verdiği bilgiye göre, teknokentlerin tüzel kişilikleri ve faaliyetleri devam edecek. İşbirliği sürecinde toplu bir alanın yaratılıp yaratılmayacağı, iş birliğinin hangi boyutlara taşınacağı gibi konuların görüşülmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kurumsal kimlik ve bu çerçevede bir logo oluşturulacak. Aynı zamanda bu süreçte iş birliğinin idaresini sağlayacak olan yönetişim modeli üzerine de çalışmalar gerçekleştirilecek.

Projenin çıktılarının basın toplantısı ya da bir etkinlik ile kamuoyuna açıklanacağını belirterek sözlerini tamamlayan Özer, teknoloji transfer ofislerinin kurulacağı ve bir takım hizmetlerin buralardan sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi (TechAnkara), Ankara Kalkınma Ajansının desteği ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı koordinasyonunda yürütülmekte olup, Ankara’daki altı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (ANKUTEK, Bilkent Cyperpark, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknokent, METUTECH, ASO Teknopark) proje ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir.