Kesin seçim sonuçları ne kadar kesin?

Kesin seçim sonuçları ne kadar kesin?

24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarına dair analiz çalışması yürüten Bilgisayar Mühendisleri Odası, YSK’nin yayımladığı sonuçlarda birçok hatanın yer aldığını tespit etti.

Kategori:Haber

Yayımlanma:


Bilgisayar Mühendisleri Odası, 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarına dair yürüttüğü analiz çalışmasını rapor haline getirdi. Uygulanan analiz yöntemi ile tespit edilen sandıklar arasından örneklem olarak seçilen ve yaklaşık 70 bin seçmene karşılık gelen 250 sandığın incelendiği araştırmanın raporunda, 14 bin yurttaşın oyunun tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımadığı tespitine yer verildi. Oy kaydırma, sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm cetvellerindeki tutarsızlıklar, farklı sandıklara ait birebir aynı sonuç tutanakları, parti gözlemcilerine verilen tutanaklar ile SEÇSİS’e girilen tutanakların farklı olması ve hatalı tutanakların tutarlı hale getirilmesinin veri girişi yapanların inisiyatifine bırakılması gibi hata ve ihmalleri tespit eden Bilgisayar Mühendisleri Odası, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 2017 yılında hazırlanan “Her Yönüyle SEÇSİS” raporunda bu sorunlar hakkında uyarıda bulunduğu halde hataların önlenmesi için neden bir çalışma yapılmadığını sordu.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası SEÇSİS Çalışma Grubu, “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” başlıklı rapor yayımladı. 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının doğrulanması ve veri tutarlılığına yönelik yapılan analiz çalışmasının sonuçlarına yer verilen raporda, ciddi veri tutarsızlıkları ve belirgin hataların tespit edildiği dile getirildi.

Uygulanan analiz yöntemi ile hata olasılığı belirlenen yaklaşık 2 bin sandıktan 70 bin civarında seçmene karşılık gelen 250 hatalı sandıkta yanlışlar ve tutarsızlıklar tespit edildi. Yeterince bilgi toplandığı düşüncesiyle 250 hatalı sandık ile çalışmanın tamamlandığı belirtilen raporda, incelenen 250 hatalı sandıkta yaklaşık 14 bin yurttaşın oyunun tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımadığı ifade edildi. Yurttaşların oylarının sonuca yansımasının önündeki sorunlar ise oy kaydırma, sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm cetvellerindeki tutarsızlıklar, farklı sandıklara ait birebir aynı sonuç tutanakları, hatalı tutanakların tutarlı hale getirilmesinin veri girişi yapanların inisiyatifine bırakılması ve parti gözlemcilerine verilen tutanaklar ile SEÇSİS’e girilen tutanakların farklı olması gibi başlıklarla özetlendi.

Örnek tutanaklar paylaşıldı

Hatalı sonuçların örneklerle belgelendirildiği raporda, İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde kurulan 1222 numaralı sandıkta oy kullanan yurttaşların hiçbirinin oyunun tercih ettiği siyasi partiye kaydedilememesi ile ilgili olarak “Bu sandıkta oy kullanan vatandaşlarımızın özgür iradesi sandığa yansımış, ancak YSK sonuçlarına yansımamıştır” ifadesi kullanıldı.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi’nde kurulan 1043 numaralı sandıkta da oy kullanan yurttaşların Recep Tayyip Erdoğan için verdiği oyların Meral Akşener adına kaydedildiği, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi’nde kurulan 1155 numaralı sandığın tutanağındaki verilerin yerine ise 1151 numaralı sandığın verilerinin girildiği tespitine yer verilerek, bu tür 63 adet sandığın daha saptandığı dile getirildi.

Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi’nde kurulan 2239 numaralı sandık için ise “çift yumurta ikizi” olarak adlandırılan oy sayıları tümüyle farklı 2 ayrı tutanak düzenlendiği tespitine verilirken, “Bu olağandışı durum da önemli bir güvenlik açığına işaret etmekte olup YSK tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir” yorumu yapıldı.

Raporda yer alan bir diğer sorun başlığı ise, aynı sandığa ait farklı sandık sonuç tutanaklarının bulunması oldu. CHP’nin İstanbul için yayımladığı ıslak imzalı tutanaklardan bazılarının YSK’nin Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’ndeki (SSPS) tutanaklar ile eşleşmediğinin gözlemlendiği dile getirilerek örnek olarak, İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde kurulan 2089 numaralı sandığa ait farklı tutanakların görüntüleri paylaşıldı.

“Yeterli çaba gösterilmedi”

Raporun sonuç kısmında ise, “Elde edilen sonuçlar YSK’nin ve ilgili siyasi partilerin, seçmen iradesinin sandığa ve seçim sonuçlarına tam olarak yansımasını sağlama konusunda yeterli çabayı göstermediklerine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Odamızın Mart 2017’de hazırladığı ‘Her Yönüyle SEÇSİS’ raporunda, sandık sonuç tutanaklarının sisteme girişi sırasında hatalı girişleri en aza indirecek kapsamlı geçerlilik kontrollerinin yapılması için YSK’ye somut önerilerde bulunulmuştur. Raporumuzda ve kamuoyu açıklamalarımızda vurgulanan tüm bu önerilere karşın YSK’nin gereken önlemleri almadığı, toplumsal gerilim ve ekonomik bunalım ortamında iktidar tarafından alınan kararla düzenlenen ‘baskın seçim’in rüzgârına kapıldığı görülmektedir” denilen raporda YSK’ye ise şu sorular yöneltildi: “Sandık sonuçlarının ne kadarında bu gibi hatalar vardır? Kaç seçmenin oyu kayıtlara doğru yansımamıştır? Odamız tarafından yapılan tüm uyarılara ve önerilere karşın hataların önlenmesi için neden bir çalışma yapılmamıştır? Açıklanan kesin seçim sonuçları ne kadar kesindir?