Seçmen iktidardan da muhalefetten de umutsuz

Seçmen iktidardan da muhalefetten de umutsuz

Türkiye’de ekonomik gidişatın kötüleştiğini düşünen seçmen, iktidarın ekonomi politikalarından da muhalefet partilerinin kadrolarından da umutsuz.

Kategori:Haber

Yayımlanma:


Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan MetroPOLL Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Ekim 2020” araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma Türkiye’de ekonomik gidişatın kötüleştiğini düşünen seçmenin, iktidarın ekonomi politikalarından da muhalefetin kadrolarından da umutsuz olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılara “Ekonomide gidişatın kötüleştiği görüşüne katılıyor musunuz?” diye sorulan araştırmada, araştırmaya katılanların yüzde 78,1’i bu görüşe katıldığını belirtti. Ekonomik gidişatın kötü olduğu görüşüne katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20,6 oldu. Bu soruya araştırmaya katılan Saadet Partisi seçmenlerinin tamamı, CHP ve İYİ Partinin seçmenlerinin yüzde 97,7’si ve HDP seçmenlerinin yüzde 94,9’u katıldığını belirtirken iktidar partisi AK Parti ile ortağı MHP’nin seçmenleri arasında da çoğunluğun görüşü aynı oldu. İktidar ortağı MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 69,4’ü, AK Partiye oy verdiğini belirten katılımcıların ise yüzde 57,8’i ekonominin kötüye gittiğini belirtti.

Ekonomik gidişatın sebeplerinin de sorulduğu araştırmada katılımcılar, yüzde 60,2 oranında yanlış ekonomi politikalarını, yüzde 45,9 oranında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, yüzde 45 oranında liyakatsiz ekonomi yönetimini ekonomik gidişattaki kötüleşmenin nedeni olarak gördüğünü belirtti. Katılımcılar, yüzde 22,7 oranında ise ekonomideki kötü gidişatı dış güçlerin Türkiye aleyhinde çalışmasına bağladı.

Muhalif kadrolara da güven yok

Seçmenin iktidarın ekonomi yönetimine dair politikalarını onaylamadığını ortaya koyan araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise muhalefetin kadrolarına dair oldu. “Muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 36,9’da kaldı. Muhalefet kadrolarının da ekonomiye dair yetkin olmadığı görüşünü belirtenlerin oranı ise yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. Bu soruya katılımcıların yüzde 8,3’ü ise fikrim yok yanıtını verdi. Muhalefetin kadrolarının yetkinliğine inanmayanların MHP seçmeni içindeki oranı yüzde 82,4 olurken iktidar partisi AK Parti’nin seçmeni arasında yüzde 69,3 oldu. Mecliste muhalefet koltuğunda oturan vekillere oy verdiklerini belirten araştırmanın katılımcıları arasında CHP seçmenlerinin yüzde 33,1’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 37,1’i, HDP seçmeninin yüzde 41,9’u ise muhalefetin ekonomi alanındaki kadrolarının yeterli olduğunu düşünmediğini belirtti. Saadet Partisi seçmenleri arasında ise bu oran yüzde 38,9 şeklinde oldu.

Araştırmanın katılımcılarına “Özel şirketlere hasta ve yolcu sayısı garantisi verilerek yapılan şehir hastaneleri, yollar ve köprüler kamulaştırılmalıdır” görüşüne katılıp katılmadıklarına dair sorulan soruya “evet” yanıtını verenlerin oranı yüzde 63,5 oldu, “hayıt” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 22,4 oldu. Kamulaştırma görüşüne en çok destek verenlerin seçmen kitlesi yüzde 73,7 ile İYİ Parti ve yüzde 72,2 ile Saadet Partisi olurken en az destek veren AK Parti seçmenleri arasında bile bu oran yüzde 59,2 olarak gerçekleşti.

Anayasa mahkemesinin yetkileri hiçbir koşulda kısıtlanmamalıdır, şeklindeki görüşe ne derece katılıyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,2’si katıldığını belirtirken bu görüşe katılmadığını belirtenlerin oranı yüzde 22,6 oldu.